CERCA GRANDE

Glasslåven Kunstsenter

June 25th  – August 28th 2022

IMG_1825
IMG_1826
IMG_1827
IMG_1828
IMG_1830
IMG_1831
IMG_1819
IMG_1820
IMG_1821
IMG_1822
IMG_1742
IMG_1709
IMG_1749
IMG_1716
IMG_1718
IMG_1710
IMG_1724
IMG_1720
IMG_1727
IMG_1741
IMG_1739
IMG_1738

Fra pressemeldingen:


Huleinngangen rammet inn det utenforliggende landskapet.På innsiden av hulen var et stor åpen rom Fra taket hang lange stalakitter.Vann rant sakte ned langs veggene og samlet seg i små pytter på bakken.Det var som om tiden matterialiserte seg foran oss.Hvert sekund målt i vekten av en ny dråpe. En dråpe tid. 


Cerca Grande er en hommage til den norske maleren Peter Andreas Brandt (1792–1862). Det var Brandts malerier av søsterkirkene på Granavollen og Dynnasteinen på Hadeland som først satte Andreas Siqueland på sporet av den glemte maleren.  Etter å ha jobbet som redaktør og omreisende maler reiser Brandt i 1834 til Brasil for å arbeide med feltstudier som assistent for den danske paleontologen Peter Wilhelm Lund (1801 - 1880). Sammen bosetter de seg i den lille landsbyen Lagoa Santa for åundersøke hulene i området. De gjør flere viktige oppdagelser både a forhistoriske dyr og mennesker som levet her for flere tusen år siden. Han kommer aldri tilbake til Norge. I utstillingen Cerca Grande lever Siqueland seg inn i Brands billedverden. En reise inn i maleriet, tilbake til hulene og menneskets opprinnelse.From the press release:


The cave entrance framed the outside landscape. Inside the cave there was a big open room. Long stalactites were hanging from the ceiling. Water dripped slowly into small puddles on the cave floor. It was as if time itself materialized before our very eyes. Each second measured by the weight of a new drop. A drop of time.


Cerca Grande is an homage to the Norwegian painter Peter Andreas Brandt (1792–1862). It was Brandt's paintings of Granavollen and the Dynna stone that put Andreas Siqueland on the path of the forgotten painter. After a period working as an editor and traveling painter, Brandt travels in 1834 to Brazil to work as an assistant of the danish paleontologist Peter Wilhelm Lund (1801 - 1880). Together they settle in the small village of Lagoa Santa and begin to explore the caves in the area. They make many important discoveries of prehistoric animals and humans that lived in the area several thousand years ago. In the exhibition Cerca Grande, Siqueland immerse himself in Brandts life and practice.  A travel into painting  back to the caves and the beginning of human existence. 
Utstillingen er støttet av / The exhibtion is supported by :